HEMŞİRELİK BAKIM SİMÜLATÖRÜ

Ürün Kodu : NS/51B
0,00
KDV Dahil
inTheStock
 • Özel Plastik Özel Plastik
TEMEL ÖZELLİKLER


Anatomik Yapı: Yetişkin Erkek
Boy: 175 cm
En: 49 cm
Yükseklik: 22 cm
Ağırlık: 25 kg

 • Kolay deforme olmayan özel plastik
 • Gerçekçi görünüm
 • Biri normal, diğeri midriyazis pupil yapısı
 • Belirgin göğüs uçları, ksifoid çıkıntı ve genel göğüs, kaburga yapısı
 • Değiştirilebilir (yedeği verilen) damar ve enjeksiyon ped yapısı
 • Travma değerlendirilmesi ve bakım uygulamaları yapılabilen 7 modül
 • Şarj edilebilme özelliği
 • 8 saat batarya ömrü
 • Kontrol paneli olarak kullanılan 7” Tablet
 • Kablosuz kontrol

GENEL UYGULAMALAR

 1. Kolaylıkla hareket ettirilebilen baş, boyun, bel, kol ve bacak eklemleri.
 2. Puar aracılığıyla oluşturulan karotis ve radyal nabız.
 3. Torasentez ve plevral efüzyon.
 4. Midklavuküler hatta çift taraflı pnömotoraks.
 5. Değiştirilebilir kadın göğüs yapısı ile meme muayenesi.
 6. Çift taraflı ön koldan bazilik, sefalik venler ve elin dorsal yüzeyinden IV ponksiyon, enjeksiyon, transfüzyon ve kan alma uygulaması.
 7. Noninvazif tansiyon (BP) ölçümü; sistolik (SBP), diastolik (DBP) kan basınç değerlerininkontrol paneli aracılığıyla ayarlanabilmesi.
 8. Çift taraflı deltoid, uyluk bölgesi vastus lateralis kaslara IM enjeksiyon.
 9. Ventrogluteal ve dorsogluteal alanda IM kalça enjeksiyonu.
 10. Ağız ve burundan besleme.
 11. Balgam emme ve gastrolavaj.
 12. Gerçekçi sfinkter direnç hissedilebilen kadın-erkek üretral kateterizasyon ve mesane irrigasyon.
 13. Ostomi (kolostomi ve ileostomi) bakımı.
 14. Sıvı kullanılarak enema (lavman) uygulaması.

HAVA YOLU YÖNETİMİ VE CPR UYGULAMALARI 

 1. Ağız boşluğu, dil, diş, glottis, epiglottis, trakea, özofagus, sağ-sol akciğer ve mide yapıları.
 2. Oral ve nazal endotrakeal entübasyon ile özofagus entübasyonunda sesli geri bildirim.
 3. Çene kilitleme, boyun tutulması, larengeal ödem oluşumu simülasyonları ile zor entübasyon uygulamaları.
 4. Trakeostomi bakımı.
 5. Kontrol paneli aracılığıyla hava yolu açma işlemi doğruluğu ile yapılan doğru ve yanlış CPR uygulamalarının takibi.

TRAVMA EĞİTİMİ

 1. Göğüste insizyon ve sütur.
 2. Abdominal insizyon ve sütur.
 3. Uyluk bölgesinde insizyon ve sütur.
 4. Uyluk bölgesinde enfekte olmuş yara bakım.
 5. Uyluk bölgesinde laserasyon.
 6. Ayakta kangren oluşumu ve yara bakımı.
 7. Ampüte bacak.

 

Karşılaştırma Listesine Eklendi
Karşılaştırma Listesinden Çıkarıldı