SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYON VE İNTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

Ürün Kodu : CT/51A

Model, santral venöz kateterizasyon eğitimi için geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra birçok hemşirelik beceri uygulamalarını içerir. Model yetişkin bir erkeğin çeneden uylukların üst kısmına kadar olan bölgesini göstermektedir. Boyun ve femoral bölgedeki arter ve ven yapılarını simüle eder. Femoral ve servikal boyun bölgesindeki yapıların gözlemlenebilmesi için kesit modülleri içermektedir.

0,00
KDV Dahil
inTheStock
  • Özel Plastik Özel Plastik

Boyutlar:

Boy: 79 cm En: 40 cm Yükseklik: 21 cm Ağırlık: 7,56 kg

Özellikler:

  1. Servikal anatomik bölge oldukça belirgindir. M. Sternocleidomastoideus, klavikula, birinci kosta, brakiyosefalik, internal jugular ven, external jugular ven, subklavian ven, yapılarını içerir.
  2. Puar yardımı ile karotis nabız simüle edilir.
  3. Femoral bölgede, inguinal ligament, femoral arter ve ven yapıları bulunur. Puar yardımı ile femoral nabız simüle edilir.
  4. Internal jugular ven ponksiyonu ve kanülasyonu yapılabilir.
  5. Subklavian ven ponksiyonu ve kanülasyonu yapılabilir.
  6. Femoral ven ponksiyonu ve kanülasyonu yapılabilir.
  7. Sağ gluteal bölgede intramusküler enjeksiyon pratiği uygulanabilir.
  8. Torasik, abdominal, karaciğer, kemik iliği ve lumbar ponksiyon uygulamalarını içeren pratikler yapılabilir.
a.Torasik ponksiyon; sağ skapular çizginin 7. ve 8. interkostal aralığında.
b.Abdominal ponksiyon; sol spina iliaca anterior ile göbek arasındaki hattın 1/3'lük dış kısmında.
c.Karaciğer ponksiyonu; sağ linea maksillarisin 8. ve 9. interkostal aralığında.
d.Kemik iliği ponksiyonu; sağ spina iliaca anterior superiorun 1-2 cm arkasında.
e.Lumbar ponksiyon; L3 ve L4.
Karşılaştırma Listesine Eklendi
Karşılaştırma Listesinden Çıkarıldı