YETİŞKİN GELİŞMİŞ İLERİ YAŞAM DESTEĞİ SİMÜLATÖRÜ

Product code : ET/50D+

Kapsamlı yetişkin acil becerileri eğitim mankeni ileri yaşam desteği (ACLS) eğitimi ve acil bakım yönetimini öğretmek için geliştirilmiş fonksiyonel bir modeldir. Hastane öncesi ve hastane içerisindeki tüm vücut sinyallerini, tedavi ölçümlerini ve acil hastaların muayenelerini simüle edebilir. Hayat kurtarmaya yönelik hazır senaryolar içererek öğrencilerin tanı koyma ve uygun tedaviyi uygulama becerilerini geliştirmelerine yardım eder.

0,00
Tax Included
inTheStock

Yetişkinlerde ileri yaşam desteği eğitimi için geliştirilen manken kolay deforme olmayan özel plastikten üretilmiştir. Mankenin anatomik yapısı yetişkin bir erkeğe uygundur ve gerçekçi görünümdedir. Yüz, göğüs kısmı ve enjeksiyon bölgeleri gerçekçi deri hissi veren elastik malzemeden üretilmiştir. Simülatör, olağandışı farklı durumlarda ilk yardım, hemşirelik ve acil sağlık hizmeti verecek personelin çeşitli ortam ve koşullarda uygulamakta olarak eğitim için geliştirilmiş yetişkin tüm vücut kadın/erkek mankeni özelliğindedir. Simülatör, kurulu bulunduğu odada tablet ile kablosuz kumanda sistemi sayesinde bir fizyolojik durumdan diğerine yönlendirilebilmektedir. Simülatördeki uygulamalar gerçek izleme (monitoring) ve ekipman yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Eğitici, öğrencinin çalışmasına müdahale edip anlatımını geliştirebilmekte ve kendi notlarına yorum katarak gerçek zamanlı bir eğitim kaydı oluşturabilmektedir. Simülatör kullanımı kolay lisanslı Türkçe yazılıma sahiptir.

Boyutlar:

Boy: 173 cm En: 51 cm Yükseklik: 22 cm Ağırlık: 25,5 kg.

Özellikler:

 1. Mankende boyun, omuz, dirsek, el bileği, bel, kalça, diz ve ayak bileği eklemleri hareketlidir. Hareket işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Standart hasta pozisyonlarını desteklemekte ve yardımsız oturur pozisyondadır.
 2. Saç, ağız bakımı, pansuman ve bandaj yapılabilmektedir. Kulak ve buruna ilaç uygulaması yapılabilmektedir.
 3. Manken ile birlikte kontrol paneli olarak görev yapan 10'' tablet verilmektedir. CPR, Nabız yönetimi, EKG, Entübasyon, Spontan solunum, Pupil kontrol, Tansiyon (BP) ölçümü, Uygulama Geribildirim ve Seslendirme işlemleri kontrol paneli aracılığıyla takip edilebilir. Kontrol paneli kablosuz şekilde mankene bağlanabilir.
 4. Çift taraflı pupilla değerlendirilmesi yapılabilir. Aktif gözler: otomatik açılıp kapanan göz kapakları olmakta, vaka durumuna göre maııuel elle değiştirilebilir 3 farklı göz bebeği modu bulunmaktadır (normal, miyoz (daralmış) ve midriyazis (şişmiş) gözbebeği).
 5. Manken; ağlama, bağırma, inleme, kusma, öksürme, kusmaul ve normal solunum gibi hazır ses kayıtları ile ya da gerçekçi bir anamnez uygulaması için kullanıcı tarafından kontrol paneli aracılığıyla seslendirilebilir.
 6. Havayolu yönetimi; ağız boşluğu, dil, diş, glottis, trakea, özefagus, sağ ve sol akciğer yapıları vardır. Boyun ve çene hareketlidir. Laringoskop ile bakıldığında ses telleri belirgin bir şekilde görülmektedir. Oral ve nazal endotrakeal entübasyon yapılabilir. Aspirasyon, LMA, LTA ve Combi tüp uygulamaları yapılabilir. Trakeostomi bakımı yapılabilmektedir. Nazogastrik ve orogastrik tüp yerleştirme, gastrik lavaj ve gavaj işlemleri yapılabilmektedir.
 7. Kullanıcı endotrakeal entübasyon uygulamasında kanülün trakeada, fazla ilerletilip sağ bronşta veya yanlışlıkla özefagusagirmesi ile eğitim esnasında dişe uygulanan aşırı baskı durumunu kontrol paneli aracılığıyla takip edebilir.
 8. Simülatörde kendi kendine otomatik solunum mevcuttur ve kontrol paneli üzerinden dakikadaki solunum sayısı ayarlanabilmektedir. Seçilebilir solunum tipleri ile kendiliğinden nefes almaktadır. Programlanabilir solunum hızı bulunmaktadır.
 9. Simülatörde seçilen EKG ritmi ile senkronize ve atım şiddeti ayarlanabilen; çift taraflı karotis, brakiyal, radyal, femoral ve pedal nabız mevcuttur.
 10. Gerçek zamanlı CPR uygulaması yapılabilmektedir ve gerçek zamanlı CPR uygulamasının yapılabilmesine olanak sağlayan ek manken desteği sağlanabilmektedir. Yapılan CPR uygulamalarının doğruluğu anlık olarak kontrol paneli aracılığıyla takip edilebilir.
 11. Baş boyun pozisyonu verilip, havayolu açma işlemi uygulanabilir. İşlem doğruluğu kontrol paneli üzerinden takip edilebilir.
 12. Eğitim esnasından hijyeni sağlamak amacıyla mankende verilen havanın geri gelmesini engelleyen valf sistemi bulunmaktadır.
 13. Manken üzerinde suni solunum uygulaması ağızdan ağıza, ağızdan buruna ve balon maske ile gerçeğe eşdeğer ölçülerde suni solunum yapılabilmektedir. Gerçekçi bir şekilde çift ve tek taraflı göğüs yükselmesi izlenebilir.
 14. Suni solunum yapılırken; yetersiz, yeterli ve aşırı yapılan uygulamalar ile havanın mideye ulaşması durumu kontrol paneli üzerinden takip edilebilir. Doğru ve yanlış kalp masajı sayısı ekranda gösterilmektedir.
 15. Manken kalp masajına karşı gerçekçi bir şekilde direnç gösterecek göğüs yapısına sahiptir ve gerçekçi değerlerde kalp masajı yapılabilmektedir. Mankenin söz konusu direnci sağlayabilmesi için göğüs kafesinin altında çelik yay sistemi kullanılmıştır. Çelik yay sistemiyle çoklu kullanıma bağlı oluşabilecek göğüs kısmında çökmenin önüne geçilir.
 16. Kalp masajı yapılırken yetersiz, yeterli ve aşırı yapılan uygulamalar ile doğru el pozisyonu kontrol paneli üzerinden takip edilebilir. Doğru ve yanlış kalp masajı sayısı ekranda gösterilmektedir.
 17. Yapılan CPR, EKG ve Entübasyon uygulamalarının geriye dönük raporları kontrol paneli üzerinden alınabilir.
 18. Manken üzerinde 4 adet EKG noktası ve 2 adet elektriksel tedavilerin uygulanabileceği güvenlikli metal noktalar yerleştirilmiştir. Gerçek defibrilatörler ile defibrilasyon, kardiyoversiyon vb. uygulama yapılabilmektedir. Mankene gerçek defibrilatör ile şok uygulanabilmektedir. Manken, defibrilatörden verilen şoklara karşı dayanıklıdır.
 19. Kontrol paneli üzerinden seçilebilen birbirinden farklı 30 adet EKG ritmi bulunmaktadır. Bu ritimlerin kalp atış hızları değiştirilebilir. Mankene tıbbi müdahale edildiğinde eğitici tarafından kalp ritmi istenilen ritme getirilebilmektedir.
 20. Manken, simülatif ve gerçek AED cihazları ile kullanılabilir (kullanıcı tarafından temin edilmelidir).
 21. Tek koldan Noninvazif tansiyon (BP) ölçümü yapılabilir. Sistolik (SBP) ve diastolik (DBP) kan basınç değerleri ayarlanabilir. İşitilebilir korotkoff sesleri bulunmaktadır.
 22. Önceden hazırlanmış: akut miyokard infarktüsü, akut solunum sıkıntısı sendromu, astım krizi, kronik obstrüktif akciğer bozukluğu alevlenme, sıvı ve elektrolit dengesizliği, hipoglisemi, akciğer ödemi, sepsis, solunum ve kalp durması, hipovolemiye bağlı şok tablosu vb. durumlarda hemşirelik uygulamalarını içerecek şekilde 6 adet senaryo bulunmaktadır. Hemşirelik uygulamalarına dair gerektiğinde eğitimci bu senaryolar üzerinde değişiklikler yapabilmektedir. Hatta kendi özgün senaryolarım oluşturabilmektedir.
 23. Yazılımın kardiyovasküler değerleri otomatik olarak uyumlu duruma getiren niteliği kullanarak hastanın kalp ritmi, kan basıncı gibi değerleri doğrudan müdahale ile değiştirilebilmektedir. Mevcut değerler doğrultusunda yeni senaryolar oluşturulabilmekte ya da bir sonraki kritik karar noktasına geçilebilmektedir. İstenildiğinde, eğitimci ya da öğrenci kendi sesini kullanarak mankeni konuşturabilmekte, eğitimci öğrencinin verdiği cevapları dinleyebilmekte, iki yönlü karşılıklı ses verisi aktarımı gerçekleştirilebilmektedir. Türkçe dilinde de kullanılabilmektedir.
 24. Simülatör, kablosuz dokunmatik PC monitör sistemine sahiptir ve bu sayede hazır yaşam sinyallerini ya da gereksinim duyulan yeni sinyaller için bir hasta başı monitörü gibi kullanmaya olanak sağlamaktadır.
 25. Tam vücut kadın/erkek hasta anatomisindedir ve gerektiğinde kadın/erkek görünüme dönüşüm sağlamak için kadın/erkek görünüm derisi ve genital kiti ile birlikte verilmektedir.
 26. Çift taraflı ön koldan bazilik ve sefalik venler ve elin dorsal yüzeyinden IV ponksiyon, enjeksiyon, transfüzyon ve kan alma uygulamaları yapılabilir. İğne, damara giriş yaptığı zaman belirgin bir giriş hissi vardır. Uygulama birçok kez tekrarlanabilir. Enjeksiyon pedleri ve kan damarları değiştirilebilir.
 27. Çift taraflı deltoid, uyluk bölgesi vastus lateralis kaslara IM enjeksiyon yapılabilir.
 28. Ventrogluteal ve dorsogluteal alanda I/M kalça enjeksiyonu yapılabilir.
 29. Sol bacaktan intraosseoz (kemik içi) girişim eğitimleri uygulanabilir. Kemik modülleri içerisi simülatif kan sıvısı ile doldurulup eğitime gerçeklik kazandırılabilir. Kemik yapısı sayesinde kemiğe giriş yapıldığında gerçek kemikteki gibi boşluğa düşme hissi sağlar.
 30. Gerçekçi anatomiye sahip kadın cinsel organı, labia majora, labia minora, üretral açıklık, klitoris ve vajinayı içermektedir. Aynı zamanda erkek cinsel organı da bulunmakta ve gerektiğinde dönüşüm yapılabilmektedir.Vajinal kanal ve anal açıklık, vajinal fitiller veya ilaçlar uygulanmasına olanak tanımaktadır.Gerçekçi sfinkter direnç hissedilebilen kadın-erkek üretral kateterizasyon ve mesane irrigasyon
 31. Ostomi (kolostomi ve ileostomi) bakımı yapılabilir. Ostomi aparatının değiştirilmesi ve boşaltılması simülasyonu yapılabilmektedir.
 32. Sıvı kullanılarak enema (lavman) uygulaması
 33. Değiştirilebilir meme modülü bulunmaktadır. Meme muayenesini desteklemektedir.
 34. Maket ile birlikte 4 adet dekübit ülseri gösteren yara kiti verilmektedir.
 35. Manken şarj edilebilir özellikte olup sahra eğitimlerine uygundur. Tam dolu batarya ile 2 saat çalışır.
 36. Seçilebilir normal ve anormal akciğer sesleri bulunmakta, gerçek steteskop ile dinlenebilmektedir. Bağırsak sesleri dinlenebilmektedir. Normal ve anormal dinlenebilen bağırsak sesleri bulunmaktadır. Programlanabilir kalp atış hızına sahiptir. EKG ile senkronize dinlenebilen kalp sesleri bulunmaktadır. Normal ve anormal dinlenebilen kalp sesleri bulunmaktadır.
 37. EtCO2 değerini gösteren cihazdır, solunum frekansını ve kapnogram dalga formunu monitörize edebilmektedir.
 38. Simülatör ile birlikte verilen kontrol paneli aşağıdaki simülatif hastabaşı monitör özelliklerine sahiptir.

Sanal Hasta Başı Monitörü Özellikleri

 1. Sanal hasta başı monitör 10 inç ölçüsündedir.
 2. Şarjlı olup sahra eğitimlerinde kullanılabilmektedir.
 3. Tam dolu batarya ile 4 saat çalışabilmektedir.
 4. Sanal hasta başı monitörü ile birlikte verilen SPO2 sensörü mevcuttur.
 5. Monitör ile birlikte tansiyon manşonu verilmektedir.
 6. Tansiyon ölçümü yapıldığında tansiyon manşonu içerişine hava dolmaktadır.
 7. Sanal hasta başı monitörü bütün komutları tablet aracılığı ile kablosuz kontrol edilir.
 8. Sanal hasta başı monitörü EKG, SPO2, awRR, HR, CVP, etCO2, Temp., NIBP

değerlerini göstermektedir. Bu değerler tablet üzerinden ayarlanabilmektedir. Sanal hasta başı monitörü EKG ile senkronize kalp atım seslerini göstermektedir.

 1. Alarmlar mevcuttur. Alarm aralıkları ayarlanabilmektedir.
 2. Sanal hasta başı monitöründe tarih-saati göstermektedir.
 3. Sanal hasta başı monitörü 220 V ile şarj edilebilmektedir.
 4. Sanal hasta başı monitörü gerçek insan üzerinde ve farklı simülatörlerle kullanılabilmektedir.
 5. Sanal hasta başı monitöründe birbirinden farklı 30 adet EKG ritmi bulunmaktadır. Bu ritimlerin kalp atım hızları ayarlanabilmektedir.

 Model aşağıda özellikleri belirtilen kamera kayıt ve kontrol sistemi ile birlikte verilmektedir.

 1. 1 Adet Yüksek çözünürlüklü IP SPEED DOM Kamera bulunmaktadır.
 2. 2 Adet 20” HDMI/VGA Monitör bulunmaktadır.
 3. 2 Adet İ5 işletim sistemine sahip laptop PC bulunmaktadır.
 4. 2 Adet kablosuz Klavye-Mouse bulunmaktadır.
 5. 2 Adet 3M HDMI kablo bulunmaktadır.
 6. 2 Adet 12V,2.0A AC adaptör bulunmaktadır.
 7. 1 Adet 1 TB HDD sahip 4 Port Kayıt- Kontrol Cihazı bulunmaktadır.
 8. 1 adet Ses kontrollü Mikrofon, 1 adet amplifikatör, 1 adet kulaklık ve 1 adet standart hoparlör bulunmaktadır.
 9. İstenildiği takdirde mikrofon ve hoparlör sayısı arttırılabilmektedir, sistem bunu desteklemektedir.
 10. Sistemle birlikle de-brifte kullanılmak üzere Full HD Projeksiyon Cihazı verilmektedir.

- Full HD Projeksiyon Cihazının Özellikleri:

- Gerçek Yerel Çözünürlük 1920*1080

- Maksimum Çözünürlük: HD Sinyal Desteğinden 2K 4K UHD

- Parlaklık 7800 Lümen

- Renk Gamı: % 80

- 3D İşlevi: Kırmızı-mavi 3D desteği

- Kontrast Oranı: 15000:1

- En Boy Oranı: 4:3/16:9/Otomatik

- Toz giderme ağı

- Bluetooth Desteği: Kulaklık, hoparlör. Soundbar ile kablosuz bağlantı

- WiFi: Kablosuz Teknoloji desteği 2.4G /5G WIFI Ekran, Android/IOS Cihazları ile kablosuz senkronizasyon ekranı

- IOS Cihazları ile Çoklu Ekran Sürümü Kablolu senkronizasyon ekranı

- Yakınlaştırma: %50 -100

- 6D Keystone: Yan projeksiyon +/- 50 Derece ve Dikey +/- 15 Derece için 4 noktalı Köşe kilit taşı düzeltmesini destekler

- Ofis yazılımını (Excel/Word/PDF/ PPT) doğrudan USB bellek aracılığıyla okumayı destekler

- Paket içeriği: 1 x Cihaz, 1 x Güç Kablosu, 1 x Uzaktan Kumanda. 1 x VGA 1,43m, 1 x AV 1,5m. 1 x Kullanım Kılavuzu

Karşılaştırma Listesine Eklendi
Karşılaştırma Listesinden Çıkarıldı