KAPSAMLI BEBEK ACİL BECERİLERİ EĞİTİM MANKENİ

Ürün Kodu : ET/51C

Kapsamlı bebek acil becerileri eğitim mankeni ileri yaşam desteği (ACLS) eğitimi ve acil bakım yönetimini öğretmek için geliştirilmiş fonksiyonel bir modeldir. Hastane öncesi ve hastane içerisindeki tüm vücut sinyallerini, tedavi ölçümlerini ve acil hastaların muayenelerini simüle edebilir. Hayat kurtarmaya yönelik hazır senaryolar içererek öğrencilerin tanı koyma ve uygun tedaviyi uygulama becerilerini geliştirmelerine yardım eder.

0,00
KDV Dahil
inTheStock
 • Özel Plastik Özel Plastik

 Boyutlar:

Boy: 70 cm En: 23 cm Yükseklik: 15 cm Ağırlık: 4,3 kg

 Mankenin Özellikleri:

Manken, aşağıda listelenen fonksiyonların tamamına sahiptir ve mankeni kontrol eden bir yazılımın yüklü olduğu tablet ya da PC ile yönlendirilir ve kontrol edilir. Yazılımın arayüzü Türkçe’dir ve büyük bir kullanım kolaylığı sunmaktadır. Manken, yazılımın yüklüğü olduğu bir tablet ve sanal hasta başı monitörüne sahiptir.

 1. CPR eğitimi yapılabilir; ağızdan ağıza, ağızdan buruna, balon valf maske (BVM)den ağıza gibi birçok havalandırma yolu sunulmaktadır. Hava yolu açıklığı, inflasyon zamanı, frekansı ve hacmini ve kompresyon zamanı, frekansı, pozisyonu ve derinliğini mankeni kontrol eden yazılımın arayüzünde gösterilir.Uygulanan suni solunum ve kompresyon oranının otomatik olarak gerçek zamanlı verileri sunulmaktadır. Başarılı bir şekilde uygulanan CPR la kurtarma sonrasında femoral ve brakial nabız normale döner ve manken nefes almaya başlar.
 1. Oral ve nazal entübasyon eğitimi yapılabilir; Laringoskop dişlere aşırı baskı yaparsa uyarı gelir. Kanülün pozisyonları farklı animasyonlarla gösterilmiştir. Başarılı entübasyondan sonra, stetoskop ile mankenden solunum sesi dinlenebilir. Oskültasyon ile entübasyon konumunu tespit etmek, çene kilitlenmesi, faringeal ödem, laringospazm, hava yolu tıkanıklığı vb. olaylar simüle edilebilir. PETCO2 uygulaması yapılabilir; trakeal entübasyon konumunu doğrular ve verilen havanın hacmi gösterilir.
 2. AED kullanım eğitimi yapılabilir; yazılım arayüzünde AED cihazının nasıl kullanılacağına dair direktifler animasyonla birlikte gösterilmiştir. Kullanıcı tarafından temin edilmesi gereken gerçek veya simülatif AED kullanılarak eğitim yapılabilir.
 3. Kalp ritmi tanıma eğitimi yapılabilir; yazılım arayüzünde öğrencilerin kalp ritimlerini tanıması için kayıtlı sorular vardır ve arzu edilirse yeni sorular eklenebilir. EKG ritimlerinin hızı ayarlanabilir. EKG ritimleri sürekli akan dalgalar veya blok dalgalar halinde gösterilebilir.
 4. Defibrilatör kullanım eğitimi: yazılım arayüzünde defibrilatör cihazı için şok seçimleri mevcuttur. Şok uygulandıktan sonra mankenin parametreleri normale döner. Kullanıcı tarafından temin edilmesi gereken gerçek veya simülatif defibrilatör kullanılarak eğitim yapılabilir.
 5. Enjeksiyon pompası kullanım eğitimi: yazılım arayüzünde multimedya animasyonla simülatif enjeksiyon pompası kullanımı ve operasyon prosedürleri gösterilmektedir. İlaçlar operasyon esnasında seçilebilir.
 6. Transfüzyon pompası kullanım eğitimi: yazılım arayüzünde multimedya animasyonla simülatif infüzyon pompası kullanımı ve operasyon prosedürleri gösterilmektedir. İlaçlar operasyon esnasında seçilebilir.
 7. ACLS eğitimi; Yazılım arayüzünde ACLS eğitimine giriş yapılarak hazır vakalara ulaşılabileceği gibi manken için yeni parametreler veya tedaviler ayarlanabilir. ACLS eğitimi seçeneğinde aşağıda listelenen fonksiyonlara ulaşılabilir;
 1. Fiziksel parametre ayarları
 2. Simülatif hava yolu yönetimi.
 3. Oskültasyon pratiği (normal ve anormal kalp, solunum ve bağırsak sesleri gibi onlarca ses mevcuttur.)
 4. Kardiyak ritim değişikliği.
 5. Defibrilasyon ve pacing.
 6. EKG verileri monitörden izlenebilir.
 7. Tedavi yöntemleri eğitimi.
 8. Rapor izlemi.
 1. Profesyonel acil vaka eğitimi; Sistemde kayıtlı vakalar üzerinden ACLS eğitimleri gerçekleştirilebilir. Seçilen tedavi yöntemlerine göre vital bulgular değişebilir. VF, nabız alınamayan VT, nabız alınamayan EKG aktivitesi, ventriküler asistoli, akut koroner sendrom, bradikardi, dengesiz taşikardi, stabil taşikardi, akut inme gibi bir çok acil kalp vakalarını mevcuttur. Vaka düzenlerken yazılımın kütüphanesinden hazır kayıtlı sesler, EKG ritimleri, X-ray görüntüleri, CT görüntüleri, Ultrason görüntüleri, laboratuvar sonuçları, hasta durum değerlendirme ölçekleri vb. gibi birçok muayene veya değerlendirme adımına ulaşıp vakaya (senaryoya) eklemek için seçim yapılabilir.
 2. Profesyonel acil vaka değerlendirmesi: Arayüzden ulaşılan değerlendirme modunda hazır kayıtlı vakalar ve eğiticinin oluşturacağı vakalar üzerinden öğrenciler sınav yapılabilir ve sonuçlar raporlanabilir. Vakalar arası operasyon atlama modu mevcuttur.
 3. Gerçekçi spontane solunum; mankende bulunan dahili kompresör sayesinde solunum esnasında göğüs hareketleri izlenebilir, nefes sıklığı ve derinliği ayarlanabilir. Normal solunum, içini çekerek soluma, Cheyne-Stokes solunum, Kussmaul-Kien solunum ve Biot solunum gibi farklı solunum modları mevcuttur.
 4. Simülatif olarak pupillanın değerlendirilmesi yapılabilir; normal, midriyazis ve miyozis gibi farklı pupilla durumları gözlemlenebilir.
 5. Spontane bir şekilde brakial ve femoral nabız alınabilir. Nabızlar EKG ritimleri ile senkronizedir.
 6. Hastanın inleme, öksürme ve kusma sesleri mevcuttur.
 7. Koldan intravenöz enjeksiyon uygulaması yapılabilir. Kol derisi ve damarlar değiştirilebilir.
 8. Laterofemoral bölge subkutan enjeksiyon uygulaması yapılabilir.
 9. Kan basıncı (BP) ölçümü eğitimi gerçekleştirilebilir.
 10. M. vastus lateralise intramusküler enjeksiyon uygulanabilir
 11. Torasik ponksiyon uygulaması yapılabilir.
 12. Anamnez uygulamaları için manken tabletten seslendirilebilir.
 13. Manken şarj edilebilir.
Karşılaştırma Listesine Eklendi
Karşılaştırma Listesinden Çıkarıldı